Znaki towarowe

Nasza oferta

– sporządzenie zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,

– badanie zdolności rejestracyjnej nowego znaku towarowego

– zgłoszenie znaku towarowego do ochrony: tryb krajowy — Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej; tryb wspólnotowy — Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; tryb międzynarodowy — Światowa Organizacja Własności Intelektualnej oraz inne państwa z całego świata;

– monitoring zapewniający skuteczną ochronę znaków towarowych oraz przeciwdziałanie rejestracji znaków kolizyjnych w Polsce i całej Unii Europejskiej,

– środki ochrony prawnej przed znakami kolizyjnymi — sprzeciw od rejestracji, wniosek o unieważnienie, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia kolizyjnego znaku towarowego.

 

 

Chcesz poznać pełną ofertę kancelarii

POBIERZ FOLDER
89.33%
postępowań sądowych w sprawach cywilnych zakończonych pozytywnie dla Klienta
84.37%
postępowań sądowych w sprawach karnych zakończonych pozytywnie dla Klienta
Stan spraw na 30.11.2018

Pozostańmy w kontakcie