Doświadczony zespół

O kancelarii

Dbałość o interes Klienta, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej to główne filary naszej Kancelarii. Zapewniamy kompleksową obsługę małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Stale współpracujemy z prawnikami zewnętrznymi z Polski i zagranicy specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, jak również z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, architektami, tłumaczami języków obcych, lekarzami i rzeczoznawcami.

Nasz doświadczony zespół stawia na szybką i otwartą komunikację, niezwłocznie reagując na wszelkie potrzeby Klientów. Tajemnica adwokacka jest dla nas najważniejsza — obejmuje wszelkie informacje związane
z udzielaniem pomocy prawnej czy prowadzeniem sprawy, nawet w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Gwarancja niezależności, lojalność i dbałość o interes Klienta, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej to główne filary przyświecające działalności naszej Kancelarii.

Kancelarię tworzy energiczny zespół ambitnych i zdeterminowanych prawników.

Działamy w interesie Klienta, dopasowując koszt naszego doradztwa do rozwiązań, które wybierze i wartości, którą otrzyma. Stawiamy na szczerość, dlatego rozpoczynając współpracę otwarcie rozmawiamy o wynagrodzeniu.

Entuzjastyczni eksperci

Poznaj nasz zespół

dr Tomasz Gulla

ADWOKAT

Dr Tomasz Gulla

ADWOKAT

Doświadczenie w sprawach gospodarczych, prawa spółek, przekształceń, fuzji podmiotów gospodarczych, prawa cywilnego, windykacji, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ubezpieczeniowego, prowadzenia negocjacji itd. – zdobywał nieprzerwanie od 2007 roku w jednej z gdańskich kancelarii prawnych, by od czerwca 2013 r. rozpocząć indywidualną praktykę adwokacką.

2006 r. – absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

2008 r. – absolwent podyplomowego studium „Prawo usług finansowych Unii Europejskiej” (WPiA, UG);

2012 r. – doktor nauk prawnych – Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, WPiA, UG;

2013 r. – absolwent podyplomowego studium „Prawo medyczne dla prawników” (Wydział Prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

od kwietnia 2013 r. – adwokat Koszalińskiej Izby Adwokackiej;

od lutego 2014 r. – wykładowca przedmiotu „Prawo transportowe” – Politechnika Gdańska w Gdańsku;

od sierpnia 2014 r. – certyfikat Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, przyznany przez TheIIC (The Institute For Internal Controls).

od 25 marca 2015 r. – członek Rady Nadzorczej Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

od 2016 r. do 2020 r.– Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Koszalinie;

2018 r. – absolwent podyplomowego studium „Prawo Własności Intelektualnej” (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski w Warszawie).

2020 r. – absolwent podyplomowego studium menedżerskiego – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Aleksandra Dąbek-Hec

RADCA PRAWNY

W 2006 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz uzyskała tytuł magistra prawa. W latach 2007-2011 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną egzaminem radcowskim. W 2011 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących trójmiejskich kancelariach oraz podczas wieloletniej pracy w organach administracji państwowej.

Specjalizuje się w:
– prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności w zakresie spraw rozwodowych, w sprawach zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej po ustaniu małżeństwa, spraw alimentacyjnych, spraw dotyczących ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem, spraw dotyczących pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców;
– prawie rzeczowym, w szczególności w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości, spraw związanych z wydaniem
ruchomości/nieruchomości (dopuszczenia do współposiadania), spraw rozgraniczeniowych dotyczących nieruchomości, spraw związanych z ustanowieniem służebności (w tym służebności przesyłu), spraw w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności;
– prawie handlowym, w szczególności zakładanie spółek, ich przekształcanie, zgłaszanie zmian podmiotowych i przedmiotowych w KRS, bieżące doradztwo spółkom przy prowadzonej działalności gospodarczej;
– prawie pracy, w szczególności w zakresie sprawdzania/sporządzania wewnętrznych aktów pracodawcy, udzielania bieżącej pomocy prawnej w zakresie problemów pracowniczych zgłaszanych przez Klientów,
– windykacji;
– prawie spadkowym, w szczególności w sprawach o zniesienia wspólności spadkowej, w sprawach o zachowek;
– prawie budowlanym, w szczególności dochodzenie należności podwykonawców od inwestorów lub wykonawców;
– odszkodowaniach komunikacyjnych/osobowych i związanych z nimi roszczeniami;
– prawie umów, w szczególności analiza umów cywilnoprawnych w języku polskim i w języku angielskim, ze szczególnym nastawieniem na branżę dostawców.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje reprezentacje klientów przed sądami wszystkich instancji oraz bieżącą obsługa prawną Klientów dostosowaną do potrzeb konkretnego Klienta. Prowadzi również obsługę prawną Klientów zagranicznych zgłaszających się do Kancelarii, w tym doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych przeciwko polskim podmiotom. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.

ALEKSANDRA OSTRĘGA

ADWOKAT

Członek Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.