Windykacja

Jaka jest wysokość kosztów komorniczych po zmianach w 2019 r.?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów odnoszących się do zasad wykonywania czynności egzekucyjnych przez komorników. Zmiana obejmuje m.in. wysokość kosztów z tym związanych, które od tej pory obliczane są w inny sposób.

Przed 1 stycznia 2019 r. opłata pobierana przez komornika na poczet kosztów egzekucyjnych nie miała stałego charakteru, a uzależniona była od metody przeprowadzenia egzekucji, tj.:

8% w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego tudzież świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz niektórych zasiłków lub
15% w innych przypadkach, przykładowo z rzeczy ruchomych.
Aktualnie stawka jest identyczna i wynosi 10% w każdym przypadku. Nie ma przy tym żadnego znaczenia czy organ dokonał egzekucji z wynagrodzenia za pracę czy świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Potrącenia dokonuje się z każdej ściągniętej kwoty przy czym minimalna opłata opiewa na wysokość 300 zł, natomiast w niektórych sytuacjach, np. wtedy, kiedy doszło tylko i wyłącznie do zajęcia rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego – stawka wynosi 200 zł. Rzeczona opłata obciąża dłużnika. Oczywiście nie uszczupla ona należności przysługujących wierzycielowi, ale powiększa sumę, którą zobowiązany uiścić jest dłużnik.

Autor: Karolina Skwierawska