Unieważnić kredyt we frankach

Z pewnością wielokrotnie spotkałeś się Frankowiczu ze stwierdzeniem, że Twój kredyt we frankach podlega unieważnieniu. Nie wiesz jednak co to oznacza, z czym się to wiąże, a przede wszystkim co za sobą niesie.

Otóż, umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF), podpisywane przez Banki z Kredytobiorcami oparte były o utworzone wewnętrznie przez tą instytucję finansową wzorce umowne. W ich treści, pojawiło się szereg postanowień stanowiących niedozwolone klauzule umowne.  Są to postanowienia umowy, które nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom w chwili zawierania tej umowy, albowiem były umieszczone we wzorcu umownym z góry opracowanym i nie podlegającym zmianie.

Art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Dalsza część artykuły na stronie www.frankoweklopoty.pl. Serdecznie zapraszamy.