Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy „GULLA”

Miło nam zakomunikować o wydanej decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak słowny „GULLA”.