Uchwalono zmiany w zakresie dozoru elektronicznego

W dniu 31 marca 2020 r. wprowadzono rewolucyjne zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym! Jak wspominaliśmy w poprzednim artykule, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o projekcie w zakresie zmiany w wymiarze kary uprawniającym do złożenie wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Udało się! Od teraz dopuszczalne jest wystąpienie z ww. wnioskiem, w przypadku gdy kara pozbawienia wolności orzeczona jest w wymiarze nie wyższym niż 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności tj. 18 miesięcy. Dotychczas maksymalny wymiar kary to 12 miesięcy!

Niewątpliwie jest to rewolucyjna zmiana, która pozwoli większości osób uprawnionych do skorzystania z dobrodziejstwa odbycia kary w warunkach wolnościowych oraz pomimo skazania, prowadzenie w miarę normalnego życia w warunkach zacisza domowego.

Więcej informacji na portalu Skazany.pl