Teoria salda a teoria dwóch kondycji przy unieważnieniu umowy kredytu frankowego

Rozważania na temat tego co by było gdyby, rozpoczniemy od przypomnienia Ci, Drogi Frankowiczu, że od chwili wydania przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu  3 października 2019  wyroku w sprawie państwa Dziubak (C-260/18), w świecie kredytów we frankach szwajcarskich, pojawiła się możliwość dążenia co całkowitego  unieważnienia podpisanej z bankiem umowy. Aktualnie zarówno doktryna jak i orzecznictwo w przeważającej mierze, aprobuje pogląd zmierzający do unieważnienia umowy o kredyt w CHF aniżeli zasadności usunięcia z treści umowy klauzul waloryzacyjnych.

Powyższe prowadzi zaś do tego, że na skutek wniesionego przeciwko bankowi pozwu umowa przestaje obowiązywać, a jej strony muszą się rozliczyć ze wzajemnych świadczeń. W orzecznictwie sądów polskich obecnie nie istnieje jednolity sposób wyrokowania w zakresie roszczeń stron w przypadku orzeczenia o nieważności umowy wzajemnej. Można zatem spotkać się z dwoma rozwiązaniami stosowanymi przez sądy, opartymi na przeciwstawnych sobie teoriach.

Dalsza część artykułu na naszym portalu FrankoweKlopoty.pl – zapraszamy.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie kredytu frankowego (CHF) lub w innej walucie (USD, EUR) – napisz do nas: office@gulla.pl lub zadzwoń: 501-79-45-80.