Szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pracowniczych, Gdynia, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Prowadzącym szkolenie był adwokat Tomasz Gulla oraz Jan Trzciński – Prezes Casco.pl Software.

Szkolenie miało głównie na celu przedstawienie problematyki funkcjonowania PKZP oraz postępowania egzekucyjnego w zakresie zajęcia wkładu w kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Organizatorem szkolenia była firma Casco Sp. z o.o., która jest developerem oprogramowania działającym na polskim rynku ICT. Zakres oferty obejmuje specjalistyczne oprogramowanie do obsługi i prowadzenia Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz Pakiet Programów dla Firm i Biur Rachunkowych.