RÓŻNICE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OZNACZENIAMI ZNAKÓW TOWAROWYCH

Wielu z nas z pewnością kojarzy charakterystyczne znaki R w kółku – ®, czy TM pojawiające się przy nazwach i logo produktów. Wiele osób nie wie, czym się różnią. Jeżeli chcecie korzystać jedynie z legalnie zarejestrowanych znaków towarowych, musicie tę różnice poznać.

Do grona najczęściej używanych oznaczeń znaków towarowych, zaliczamy zauważalne najczęściej R w kółku (®), oraz TM i C – ©, ale także mniej popularne SM, G. Najczęściej występującymi są R w kółku oraz TM. To właśnie na nich skupimy się tym razem.

Oznaczenie ®, stanowi skrót angielskiego słowa „registered”, czyli „zarejestrowany”. Wskazuje on w sposób jednoznaczny, że określony znak towarowych jest chroniony prawem, albowiem został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie. Jeśli przy Twoim znaku towarowym znajduje się to oznaczenie, to możesz być spokojny, że nikt nie zagrozi Twojemu oznaczeniu znaku towarowego  i nie „ukradnie” Ci go. Podkreślenia wymaga fakt, że ustawy o ochronie własności przemysłowej, zakłada karę dla osoby użytkującej znak, a która nie jest jego właścicielem. Co więcej, oznaczanie znaku towarowego literką R w kółku, jest niezgodne z prawem i podlega wysokiej karze grzywny.

Kolejne oznaczenie znaku towarowego – TM  – „Trade Mark”, oznacza w języku angielski  czyli znak towarowy. Odmiennie niż w przypadku oznaczenia znaku towarowego literką ®, oznaczenie takie może nosić także niezarejestrowany znak towarowy. Oznaczenie to pełni funkcję informacyjną, jej celem jest wskazanie, że znak jest zajęty. Z uwagi na powyższe, umieszczenie TM przy znaku towarowym nie zwiększa poziomu ochrony prawnej znaku.  W przypadku  naruszenia znaku towarowego, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw jedynie w oparciu, np. o kodeks cywilny lub ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a to jest znacznie mniej skuteczna ochrona na zasadach ogólnych. Tym samym podlega znacznie mniejszej ochronie prawnej aniżeli poprzednik.

Ostatnim omawiany w tym artykule, jest oznaczenie C w kółku – ©. C użyte w tym przypadku oznacza  “copyright”, czyli prawo autorskie. Symbol ten można czasami spotkać na: batonikach, płatkach a także na mapach. W szerszym znaczeniu są to prawa przysługujące autorowi z tytułu stworzenia dzieła. Chodzi np. o prawo do uzyskiwania korzyści finansowych. Fantazyjna szata graficzna logo firmy jest z mocy prawa chroniona właśnie prawem autorskim.

Jak widzicie, każde oznaczenie znaku towarowego ma różne znaczenie, ale nie mniej ważne. Wiec nie bój się! Rejestruj!