Pijany kierowca (2,5 promila) a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie przy 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uwzględnił złożony przez obrońcę adwokata Tomasza Gulla wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sprawa dotyczyła kierowcy, który kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym znajdując się w stanie nietrzeźwości – 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyrok jest prawomocny. Nadmienić należy, iż w przypadku tego rodzaju przestępstw, Sąd bardzo rzadko korzysta z możliwości zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego i w większości tego typu spraw orzeka karę pozbawienia wolności z jej warunkowym zawieszeniem wykonania.

 

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę samochodem po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kodeksu karnego. Jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego, tj. kierowca pomimo wydanego wyroku pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo. Szczególnie istotne przy osobach, które z uwagi na wykonywany zawód nie mogą być osobami karanymi.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego a zakaz prowadzenia pojazdów ?

W przypadku orzeczenia przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę „po alkoholu” Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na 2 lata. Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 lat do lat 15.

 

Czy Kancelaria podejmuje się obrony w tego typu sprawach?

Tak, jednakże każdą sprawę traktujemy indywidualnie. W przypadku pytań prosimy o kontakt email lub telefoniczny.