Kredytobiorca nie zapłaci za kredyt gotówkowy

 

Sąd Okręgowy w S. wyrokiem z dnia 03 października 2019 r. oddalił apelację powoda Banku B. z siedzibą w Warszawie w sprawie o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii.

Sprawa dotyczyła nie wywiązania się przez kredytobiorcę z warunków umowy kredytu, tj. braku spłaty. Wskazać należy, iż wcześniej Sąd I instancji oddalił powództwo Banku w całości.

Reasumując, w wyniku wykazanych przez Kancelarię błędów Banku m.in. w wypowiedzeniu umowy kredytu, braku przedstawienia harmonogramu spłat, zastosowaniu klauzul abuzywnych, braku spełnienia obowiązku informacyjnego, pozwany – Klient Kancelarii nie będzie musiał spłacić ok. 50 tys. zł kredytu.

 

Czy Kancelaria prowadzi sprawy tzw. kredytów frankowych?

Tak. Zespół Kancelarii zajmuje się również obsługą prawną spraw frankowych. W przypadku pytań prosimy o kontakt email lub telefoniczny.