KORONAWIRUS – planowane zmiany w systemie dozoru elektronicznego

W dniu 24 marca 2020 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja, o projekcie zmiany kodeksu karnego, w zakresie instytucji jaką jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego!

Jak wynika z posiadanych przez nas informacji, projekt zawiera zmiany polegające na tym, że skazani mający łączną sumę kar nie przekraczającą 18 miesięcy będą mogli ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że w obowiązującym stanie prawnym, System Dozoru Elektronicznego może być stosowany wobec skazanych, którym wymierzono karę do 1 (jednego) roku pozbawienia wolności! Tym samym proponowany projekt zmian, wydłuży wymiar kary uprawniający do skorzystania z SDE o 6 miesięcy, co zaś doprowadzi do tego, że większa ilość skazanych będzie mogła ubiegać się o odbycie kary w systemie nieizolacyjnym!

Obecnie w SDE odbywa karę pozbawienia wolności prawie 5 tys. osób, a dodatkowe 9 tys. kwalifikuje się do tego. Po wprowadzonych zmianach liczba osób kwalifikujących się do SDE, a jeszcze nie objętych tym rodzajem odbywania kary, może wzrosnąć teoretycznie do około 12 tys. osób.

Będziemy na bieżąco informować Cię o postępach prac nad tym projektem!