Czy BANK może żądać zwrotu kosztów kredytu?

Coraz głośniej banki podnoszą temat związany z obciążaniem kredytobiorców swoimi kosztami po przegranych tzw. procesach frankowych. Rzecznik Finansowy: nie ma takiej możliwości.

Podczas konferencji jednego z wiceprezesów największego banku w Polsce, pojawił się temat tzw. procesów frankowych, czyli postępowań wytaczanych przez kredytobiorców, którzy swoje zobowiązania zaciągnęli w obcej walucie. Wskazał on, że  jeśli sąd uzna, że umowy są nieważne, wówczas bank będzie domagał się od kredytobiorców zwrotu poniesionych kosztów. Chodzi dokładnie o koszty związane z zaangażowaniem depozytów i koniecznością domykania pozycji walutowych.

Przy okazji warto zauważyć, że to nowa koncepcja odpowiedzi na coraz częstsze tzw. procesy frankowe. Do tej pory banki przekonywały, że w przypadku niekorzystnych wyroków, będą domagały się opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału.

Klient nie ponosi kosztów banku

Niezależnie od koncepcji, jakie wobec kredytobiorców prezentują poszczególne instytucje finansowe, niezmienna pozostaje opinia m.in. Rzecznika Finansowego.

– Uważam, podobnie jak zdecydowana większość instytucji chroniących konsumentów – UOKiK, Miejscy Rzecznicy Konsumenta, czy Prokurator Generalny, że w obecnie obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej systemie prawnym nie ma możliwości żądania od klienta zwrotu poniesionych przez bank kosztów kredytu – tłumaczy Mariusz Golecki.

Dodajmy, że Rzecznik Finansowy wielokrotnie już angażował się w spory konsumenci – banki w przypadku postępowań sądowych i kredytów walutowych. Rzecznik jest m.in. autorem tzw. Mapy klauzul, czyli zestawienia niedozwolonych zapisów stosowanych przez banki, jakie znalazły się w umowach kredytów walutowych.

Profesjonalne kancelarie „frankowe”

Dodajmy, że Mapa Klauzul to dokument liczący 35 stron, w którym znalazły się niedozwolone zapisy przypisane do poszczególnych banków. Ich analiza na pewno może być pomocna, jednak dużo prostsze i skuteczniejsze będzie skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Najlepszą obsługę oferują specjalizujące się w tym zagadnieniu kancelarie prawne, które najszybciej ocenią konkretną umowę i oszacują szanse na zakończenie całego procesu sukcesem.