ANEKSY W SPRAWIE LIBOR! CZY JE PODPISYWAĆ?

LIBOR (London Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Z końcem roku przestano publikować stawki LIBOR, także dla kredytów frankowych. Od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego został zastąpiony wskaźnikami SARON.

Co to oznacza?

  • Zmianie ulegnie oprocentowanie kredytów w CHF.
  • Frankowicze nie mają na to wpływu, jest to odgórnie nałożona dyrektywa.
  • Szczegóły stosowania zamiennika dla LIBOR CHF w indywidualnej umowie kredytu powinny zostać przekazane kredytobiorcy przez bank.
  • SARON jest publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG.
  • Nie odczujesz zbytnich różnic w ratach kredytu po przeliczeniu go na nowy wskaźnik.
  • Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem SARON-u, przy zachowaniu pozostałych zasad.
  • Bez względu na rodzaj używanego wskaźnika, sądy w dalszym ciągu będą kwestionować regulacje i zapisy, które są zawarte w umowie frankowej.

Wskaźnik LIBOR (London Interbank Offered Rate) wyznaczany był w oparciu o dane przekazywane przez wybrane banki prowadzące działalność na rynku międzybankowym w Londynie. Odpowiedzialnym za wyznaczanie wskaźnika LIBOR od lutego 2014 r. był ICE Benchmark Administration (IBA). Wokół wskaźnika narosło tak wiele wątpliwości, że Financial Conduct Authority (FCA) poinformował, że z końcem roku 2021 IBA zaprzestanie opracowywania niektórych wskaźników referencyjnych LIBOR, w tym stopy CHF LIBOR.

Koniec LIBOR-u problemem w wielu krajach

Pod koniec 2020 roku funkcjonowało w Polsce ponad 400 000 kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego. W Austrii około 50 000. W Niderlandach wolumen kredytów waloryzowanych wynosił około 500 mln euro. W Słowenii funkcjonowało około 6 700 umów,  we Francji około 6 400. Wyraźnie widać, że to właśnie w Polsce, umów opartych o ten wskaźnik było zdecydowanie najwięcej. Według estymacji, umowy kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego tworzą w Polsce około 20% łącznego portfela kredytów hipotecznych.

 

dalsza część artykułu na naszej stronie www.frankoweklopoty.pl

 

WAŻNE

Modyfikacja nie wymaga podjęcia żadnych działań przez strony stosunków prawnych. Niemniej jednak banki powinny poinformować kredytobiorców o zmianie stawki referencyjnej. Rozporządzenie KE obowiązuje wszystkie podmioty działające na terenie UE – zarówno podmioty gospodarcze, jak i konsumentów.

WAŻNE

W efekcie działań KE nie ma wątpliwości, że umowy kredytów waloryzowanych do CHF pozostają ważne, pomimo likwidacji wskaźnika LIBOR CHF. Zastąpienie tego wskaźnika następuje z mocy samego prawa i nie daje dodatkowych uprawnień konsumentom.

W tym kontekście działanie Komisji Europejskiej należy uznać za prawidłowe. Likwidacja stopy LIBOR CHF nie jest tożsama ze stosowaniem klauzul abuzywnych przez kredytodawców w tego rodzaju umowach. Są to kwestie niezależne, które muszą być rozpatrywane rozłącznie. Odmienne działanie KE prowadziłoby do powstania znacznych wątpliwości prawnych i problemów, które mogłyby prowadzić do jeszcze większej eskalacji problemów kredytobiorców.-