Sprawy kredytów frankowych (franki)

Nasza oferta

Dlaczego MY ?

Nie idziemy utartymi schematami, mimo już zdobytego doświadczenia w sprawach przeciwko bankom, w tym również tych dotyczących tzw. kredytów frankowych. Cały czas staramy się podnosić kwalifikacje w celu lepszego oraz skuteczniejszego prowadzenia spraw i ich wygrywania.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

1. Dokonamy weryfikacji Twojej umowy o kredyt hipoteczny.

Jeśli spełnione zostały określone przesłanki przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń, a przede wszystkim nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank niedozwolonych klauzul w umowie. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego niezbędne jest dostarczenie przez frankowicza zawartej umowy o kredyt hipoteczny.

Napisz do nas: office@gulla.pl lub zadzwoń: 501-79-45-80

 

2. Podejmiemy działania na etapie przedsądowym.

Kolejnym krokiem po akceptacji warunków współpracy z Kancelarią będzie skompletowanie niezbędnej dokumentacji.
Przeanalizujemy całą historię spłaty kredytu waloryzowanego do waluty obcej. Przygotujemy zestawienie określające wartość nadpłaconych rat kredytowych i określimy wartość pozostałych, nieprzedawnionych roszczeń. Ocenimy również terminy przedawnienia poszczególnych rat. Przygotujemy i przedstawimy strategię dalszego działania w celu rozwiązania Twojego problemu z „kredytem frankowym”.

W zależności od rodzaju umowy kredytowej i danej sytuacji, mogą wystąpić następujące roszczenia:

  • zwrotu nadpłaconych rat;
  • unieważnienia umowy kredytowej;
  • opłat uiszczonych przez kredytobiorców na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW);

Wystosujemy do banku stosowne pismo lub podejmiemy inne czynności przedsądowe w celu zabezpieczenia Twoich roszczeń (w zależności od sprawy).

 

3. Złożymy pozew do sądu.

Jeśli bank nie podejmie próby ugodowego zakończenia sporu, Kancelaria sporządzi i wystąpi w Twoim imieniu do Sądu. Na całym etapie sądowym będziesz reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników – adwokata i radcę prawnego.

 

4. Koszty.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując koszty obsługi prawnej do jego możliwości i potrzeb. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest również od specyfiki powierzanej sprawy, a co za tym idzie – nakładu pracy i czasu. Wynagrodzenie ustalamy przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych.

 

 

Chcesz poznać pełną ofertę kancelarii

POBIERZ FOLDER
89.33%
postępowań sądowych w sprawach cywilnych zakończonych pozytywnie dla Klienta
84.37%
postępowań sądowych w sprawach karnych zakończonych pozytywnie dla Klienta
Stan spraw na 30.11.2018

Pozostańmy w kontakcie