Odszkodowania Marynarskie

Nasza oferta

Praca marynarza obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym.  Świadczą o tym liczne statystyki m.in. opublikowane przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu w 2017 r. wykazano 1017 przypadków urazów ciała, z czego 75 zakwalifikowano jako bardzo poważne, najczęściej eliminujące marynarzy z możliwości dalszego świadczenia pracy na statku w jakimkolwiek charakterze. Dodatkowo stwierdzono aż 55 zdarzeń śmiertelnych. Podkreślić należy, że duża część incydentów nie jest zgłaszana do właściwych instytucji.

Zapewnimy Państwu:

– Kompleksową obsługę prawną zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów w zakresie prawa morskiego;

– Pomoc prawną dla marynarzy i ich rodzin, którzy ulegli wypadkom utraty zdrowia lub życia;

– Pomoc prawną w sporach przeciwko armatorom, pracodawcom i ubezpieczycielom, w zakresie wszelkich roszczeń, powstałych z tytułu wykonywania pracy na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym;

– Reprezentację w postępowaniach przed polskimi i zagranicznymi organami administracji publicznej oraz morskiej.

 

Ze względu na międzynarodowy charakter prawa morskiego oraz możliwość napotkania licznych problemów na gruncie nie tylko prawa morskiego, ale także administracyjnego i podatkowego, należy mieć na uwadze, że przy tego typu sprawach niezbędna jest pomoc prawna.

Koszty

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując koszty obsługi prawnej do jego możliwości i potrzeb. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest również od specyfiki powierzanej sprawy, a co za tym idzie – nakładu pracy i czasu. Wynagrodzenie ustalamy przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych.

 

Masz pytania?

Napisz do nas: office@gulla.pl lub zadzwoń: 501-79-45-80

Chcesz poznać pełną ofertę kancelarii

POBIERZ FOLDER
89.33%
postępowań sądowych w sprawach cywilnych zakończonych pozytywnie dla Klienta
84.37%
postępowań sądowych w sprawach karnych zakończonych pozytywnie dla Klienta
Stan spraw na 30.11.2018

Pozostańmy w kontakcie