WITAJCIE SZKODY W TRANSPORCIE KONTENEROWYM!

Mamy przyjemność poinformować Was, że rozszerzyliśmy zakres zainteresowania oraz zakres świadczonej pomocy prawnej. Wkroczyliśmy na burzliwe wody mórz i oceanów, na wąskie drogi oraz linie kolejowe. Jednym słowem – szkody kontenerowe.

Czym one są? Są to szkody powstałe w ładunku znajdującym się w kontenerach w trakcie drogi, przeładunku, załadunku i wyładunku. Powstają one zarówno w trakcie transportu drogą wodną, kolejową jak i tradycyjną.

Szkody te są o tyle skomplikowane, że od punktu A (załadunku) do punktu B (wyładunku), często towar znajdujący się w kontenerze, przechodzi szereg różnego rodzaju transportów, przeładunków, trafia do różnych podmiotów i podlega różnym działaniom. Ciężko jest więc jednoznacznie ustalić podmiot odpowiedzialnych a zarazem zobowiązany do naprawienia powstałej w naszym ładunku szkodzie.

Szkody w transporcie kontenerowym są problemem bardzo szeroko zakrojonym i każdy z nich powinien być indywidualnie interpretowany, w zależności od wielkości szkody , stron umowy oraz przewożonego towaru. Należy jednak pamięta, że prawo dochodzenia odszkodowania od przewoźnika wygasa, jeśli powództwo przeciwko niemu nie zostało wniesione w terminie jednego roku, licząc od dnia wydania towarów lub od dnia, w którym towar powinien być wydany.
Nadmieniam, że w dniu 30 stycznia 2020 r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020”. Na pewno, konferencja ta rozwinie naszą wiedzę, perspektywy oraz doświadczenie w szkodach kontenerowych! Także zapraszamy do współpracy.