Kilka słów o znakach towarowych

W poprzednim artykule, pisaliśmy na temat rodzajów znaków towarowych. Nie wspominaliśmy natomiast, jak ważną rolę odgrywają one w obrocie gospodarczym, jakie są ich rodzaje a w szczególności, dlaczego warto jest zarejestrować nasz znak towarowy.

Podkreślić należy więc, że znaki towarowe są jednym z najważniejszych składników majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem zapewniającym identyfikację produktów czy też usług danego przedsiębiorcy na rynku, promocję produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej oznaczeń.
Prawo ochronne na znak towarowy daje firmie możliwość wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego oznaczenia na określonym terytorium przez cały okres ochronny (który wynosi 10 lat i może być przedłużany o kolejne dekady). Pozwala to zmniejszyć ryzyko naruszeń, a w przypadku ich wystąpienia ułatwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń.

Warto dodać, że posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego wzmacnia zaufanie do firmy oraz stanowi wydatne wsparcie w procesie budowania jej profesjonalnego wizerunku. Ponadto prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy. Oznacza to, że posiada on wartość rynkową i może być przedmiotem obrotu gospodarczego oraz źródłem przychodu.

Nasze prawne oko oraz bogate doświadczenie mówi nam, że każdy przedsiębiorca, traktujący na poważnie prowadzoną przez siebie działalność oraz mający pozycję na rynku, bądź też chcący uzyskać tą pozycję, powinien zarejestrować swój znak towarowy. Jak pisaliśmy wyżej, mamy w tym doświadczenie, więc chętnie Ci pomożemy. Nie bój się! Rejestruj!

Do znaków towarowych powrócimy w kolejnych aktualnościach.